Mijn aanpak en waar ik in geloof.

 

Ik geloof, nee ik weet dat liefde alles is.

Openheid, stilte, overgave, alles ontvangen, doorzetten, durven, accepteren, groeien, transformeren, loslaten, kiezen.

Dat is allemaal liefde.

Uiteindelijk is bij alles de vraag: “Hoeveel liefde zit hierin?”

 

Ik weet dat liefde en pijn een bijzondere relatie hebben.

Zolang je de pijn niet toelaat, laat je ook de liefde niet toe.

Waar de liefde (voor jezelf) niet woont is het koud, leeg , boos, wanhopig of moe.

Als we meer bereid zouden zijn naar onze pijn te kijken en deze te omarmen zou de liefde

veel meer stromen.

 

Ik weet ook dat liefde om balans en evenwicht vraagt:

In het vechten zit de behoefte aan vrede.

In het loslaten zit het ontvangen.

In het verlangen naar de dood zit de kunst om te leven.

In het oordelen zit het verlangen om allemaal één te zijn.

 

Onder al onze verschillen zijn we namelijk oneindig gelijk en hebben we dezelfde verlangens.

 

Daarom is wat mij betreft liefde altijd het antwoord en is dit altijd de basis van mijn coaching.

 

Mijn tegelijkertijd nuchtere, praktische en diep voelende liefdevolle aanpak:

 

VOELEN:       wat je lichaam je aangeeft.

LUISTEREN: naar wat je echt wilt en waar je echt naar verlangt.

ZIEN:            wat er echt aan de hand is op DIT moment.

WETEN:        door de verbinding met alles wat je bent aan te gaan en daar met liefde naar

                     te kijken.

DOEN:          zodat je ook echt in beweging komt om wat je voelt, hoort, ziet en weet toe te 

                     laten in je leven en toe te passen.

 

En dat alles begint door uit het hoofd te gaan en in het hart te zijn.

Door stil te zijn.

Door ruimte te geven.

Door het vechten los te laten.

 

Dan ontstaat er ruimte om te houden van alles wat je bent.