Wat is een familie opstelling?

Met een familieopstelling help ik jou om de niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen en zo mogelijk weg te nemen. Een opstelling kan gaan over allerlei uiteenlopende levensvragen of thema’s die je in een nieuw daglicht wilt stellen of waarin je wilt groeien.

Door middel van een familieopstelling kom je op soms verbluffende wijze in contact met je ‘familieziel’. Of je het wilt of niet, je familie van herkomst is het belangrijkste systeem waar je deel van uitmaakt.

 Wat is het idee er achter?

Het idee achter deze simpele maar doeltreffende werkvorm is dat onze familie en onze voorouders een veel grotere rol in ons leven spelen dan we vaak beseffen.

 Jij behoort tot een gezin, Jouw gezin van oorsprong waarin je geboren bent. Dat gezin maakt op zijn beurt deel uit van een familie. Je bent er in opgegroeid of je hebt je gezin, misschien heb je jouw familie door omstandigheden nooit of slechts gedeeltelijk gekend. Misschien heb je ook al zelf voor een gezin gekozen: je leeft alleen of met een partner, je hebt al of niet kinderen. We spreken in alle gevallen van een familiesysteem met zijn geschiedenis, zijn eigen manier van omgaan met de dingen, zijn gevoeligheden, zijn gelukkige en verdrietige momenten…

 Soms bots je in je leven keer op keer weer op een zelfde thema of probleem waar je maar geen helderheid in krijgt en dat je verhindert voluit te leven, het lijkt wel alsof het lot je tegen zit.

 Een familieopstelling kan op een ontroerende en vaak wonderlijke manier inzicht geven in de onbewuste patronen die daar aan ten grondslag liggen en die vaak al vele jaren doorgegeven zijn van generatie op generatie. Een familieopstelling verbindt je met jouw familiesysteem, jouw voorouders en hun lot waardoor je zelf terug beweging kunt brengen in wat vast zit, in wat zich steeds maar herhaalt in je leven.

 Dit werk kan een verstrekkend effect hebben op alle deelnemers, ook wanneer je tijdens een workshop geen eigen opstelling plaatst.

 

Een kleine selectie waarover je in een workshop vragen kunt stellen?

Waarom kan ik in het leven mijn eigen plek niet vinden en innemen

In contact met familie of mensen voel ik boosheid, verdriet, angst of neerslachtigheid, hoe kan dat

Waarom voel ik me vaak eenzaam of alleen en mis ik verbinding met de mensen om mij heen

Iemand in je familie is overleden en hier mag niet om worden gerouwd

Iemand is verstoten of uitgesloten en hierover praten is taboe

Mijn leven wordt beheerst door geweld, incest, seksueel of emotioneel misbruik

Geheimen in de familie, scheiding, oorlog, geweld, verslaving of een ongeluk

 

Door het  werk van Bert Hellinger wordt steeds duidelijker dat belangrijke gebeurtenissen in een familie invloed hebben op het functioneren en welzijn van andere familieleden. Uitgebreide therapeutische ervaring met de familieopstelling methode over meer dan 20 jaar laat zien welke onzichtbare familiebanden aanwezig zijn en welke emotionele verstrikkingen kunnen ontstaan. Uit liefde voor de familie kan een kind onbewust een last van een ander familielid op zich nemen. Soms leef je bewust of onbewust het leven van iemand anders. Je wordt de moeder van je moeder; je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. Met een familieopstelling kan een verstrikking losgelaten en de ‘orde van de liefde’ hersteld worden. Dit proces blijkt uiterst effectief en helend.

 

Hoe werkt een familieopstelling?

 Als je een opstelling doet, dan doe je dat zonder dat andere familieleden of collega’s aanwezig zijn. Uiteraard mag dat wel maar het is niet nodig dat in een workshop mensen die je kent aanwezig zijn.

 In een kort gesprek geeft de vraagsteller aan wat het thema is. Op basis daarvan beslist de begeleider welke delen worden opgesteld. Om in een workshop zichtbaar te kunnen maken wat in je familie of in je leven speelt, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde representanten. Representanten zijn mensen uit de groep waarin je de opstelling doet, mensen die iets of iemand uit jouw systeem vertegenwoordigen, bijvoorbeeld: vader, moeder en de vraagsteller zelf.

(Een opstelling kan ook zonder representanten en dan wordt er met papieren gewerkt waar de cliënt zelf op kan gaan staan om te voelen wat er speelt. Ook werk ik vaak met tafelopstellingen met poppetjes zodat de cliënt  ook echt om de situatie heen kan lopen en van een afstand zijn/haar situatie in 3D kan zien)

 De cliënt samen met de begeleider kiest tijdens de workshop representanten voor de familieleden. Deze representanten stellen zich op in jouw veld en gaan voelen wat ze voelen.

 Dan gebeurt er telkens weer iets verrassends. Door de plaats die representanten nu innemen in een (familie)systeem waar ze vooraf totaal niets van wisten komt informatie vrij die te maken heeft met het onderwerp van de vraagsteller. In het proces daarna “spreekt” het veld en kan iedereen in het veld aanwezig zijn bij wat er is. Met liefde en respect naar iedereen in het veld. Dit proces kan zeer helend zijn. Oude verstrikkingen en patronen worden losgelaten en nieuwe gezonde beelden geïntegreerd.

 Vaak komen inzichten tijdens of vlak na een opstelling. Ook is het mogelijk dat het een tijd  duurt voor helder wordt wat in een opstelling was te zien. Je hoeft er in ieder geval niet over na te denken. Het is wat het is en de stroming in het veld kan je niet beïnvloeden met je hoofd.

 

Ik stel ook vaak op met mijn paarden.

Omdat paarden zulke zuivere energie voelers zijn werkt een opstelling met paarden als representant ook heel goed.